Blog > Komentarze do wpisu

Rewelacje Gazety Wyborczej - Olsztyn

Nie mogę wyjść ze zdumienia. Gazeta Wyborcza - Olsztyn napisała, że wg. związkowców "Ratusz nakłania do łamania ustawy".

http://miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,6600231,Zwiazkowcy__ratusz_naklania_do_lamania_ustawy.html

Najpierw Gazeta tłumaczy czytelnikowi jak dziecku co to jest arkusz organizacyjny szkoły. Później okazuje się, że tajemniczy podmiot zwany "ratuszem" [zawsze myślałem, że w mieście rządzi Prezydent i Rada] każe zwalniać ludzi we wrześniu, a można tylko do marca.

"Propozycja ratusza jest więc sprzeczna z tym, co jest w oświatowej ustawie. - To pismo zakłada, że będzie można zwalniać pracowników we wrześniu - także Tomasz Branicki, prezes olsztyńskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego nie ma wątpliwości, jak ocenić decyzję ratusza. - To nakłanianie do łamania prawa."

Aha! Więc to tylko propozycja! A więc "ratusz" nic nie każe. W czym więc problem?

"Zapis, że liczba etatów ma być weryfikowana na początku roku szkolnego niepokoi także Wojciecha Tańskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9. - Zgodnie z prawem mogę wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie do końca maja, w szczególnych wypadkach do końca czerwca [musi wtedy wypłacić odszkodowanie - red.] - tłumaczy. - Prawo nie dopuszcza innych możliwości."

Dziwne. Najpierw piszą, że do końca marca, a teraz, że do końca maja. Ale to nie koniec tych rewelacji - jest coś co mnie o mało nie zabiło:

"W dodatku w rozporządzeniu prezydenta urzędnicy ustalili minimalną liczbę uczniów w klasie - 26, maksymalna nie została określona"

Rozporządzeniu prezydenta?!

Z tego co mówi Konstytucja RP oraz ustawy, to jedyne rozporządzenia jakie wydają jacykolwiek prezydenci w Polsce to:

1. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z mocą ustawy

To drugie wydawane jest jedynie podczas stanu wojennego, więc myślę, że chodzi o to pierwsze... Hm, w takim razie nie wiedziałem, że urzędnicy olsztyńskiego ratusza mają kompetencje do ustalania treści rozporządzeń prezydenta RP! A to rewelacja Gazety Wyborczej! Winszuję!

No dobra, nie naśmiewajmy się. Mogło im się przecież pomylić z zarządzeniem. Ale... nie! Oni konsekwetnie powtarzają swój błąd:

"Szefowa olsztyńskiej oświaty tłumaczy, że rozporządzenie prezydenta miało tylko powstrzymać tych, którzy chcą zatrudniać zbyt wielu pracowników. Jednak dokument z ratusza zamiast zwrócić uwagę na problem, wprawił w konsternację."

A więc jednak rozporządzenie! Z analizy tego fragmentu więc wyłania się następujący wniosek:

Wydział ds. oświaty olsztyńskiego ratusza wydaje rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które nakłaniają do łamania ustawy i które są tylko luźnymi propozycjami, pozbawionymi władczego charakteru.

Tyle mniej więcej zrozumiałem z tego artykułu. Na takim więc poziomie jest nasza olsztyńska Gazeta Wyborcza, co można skonkludować w następujący sposób: ta gazeta ma charakter humorystyczny, albo uważa, ze Prima Aprilis jest codziennie.

Jako post scriptum dodam też, że inne rozporządzenia obowiązujące w Polsce to:

1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

2. Rozporządzenia Rady Ministrów

3. Rozporządzenia ministrów kierujących działem administracji rządowej

4. Rozporządzenia KRRiT

5. Rozporządzenia wydawane przez Unię Europejską

6. Rozporządzenia porządkowe wydawane przez wojewodę w sytacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli oraz w innych nagłych sytuacjach opisanych w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dn. 23 I 2009r.

Może to o któreś z tych chodziło?

Infantylizm prawny i traktowanie czytelników przez GW jak idiotów jest porażającym zjawiskiem. Nie tak dawno dowiedziałem się, że "fiskus" podwyższył akcyzę na piwo. Nie napisali, że Minister Finansów, że Urząd Skarbowy albo inny podmiot publicznego prawa finansowego, tylko "fiskus". Decyzje wg. olsztyńskiej GW wydaje tajemniczy "ratusz". Jacyś związkowcy robią raban. A tak naprawdę nie ma o co. Bo coś takiego jak rozporządzenie prezydenta miasta nie istnieje.   

środa, 13 maja 2009, ksiaze_olsztyn

Polecane wpisy

  • Feminazistki* w Olsztynie!

    Do Olsztyna dotarła zbrodnicza ideologia feminazizmu! (Jednej ze zdradliwych odmian socjalizmu). http://miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,7004236,Olsztynianki_d

  • Nóż się otwiera.

    Przyczytajcie: http://miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,6914784,Felieton__Provident_nauczy_mnie_oszczedzac.html Nóż mi się otwiera w kieszeni. A wam się nie otwi

  • Banderowski bocian a sprawa upałów.

    Z cyklu "uroki demokracji": Portal www.wm.pl zamieścił na swoich stronach przesłany od internautów materiał: http://ekomazury.wm.pl/Przepisowy-bociek,76511 Inte